Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/07/2021 10:47

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng; quán triệt, triển khai Kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 4

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 14/7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết  quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai Kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 4 khóa XVI. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy. Dự Hội nghị tại điểm cầu các quận, huyện ủy có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các quận huyện.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5/7 đến ngày 8/7/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 3 để thảo luận và quyết định về các nội dung:

Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; Xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XIII; Về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII;

Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các Tờ trình, Báo cáo và các nội dung của Hội nghị.

Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quán triệt, triển khai kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 4

Tại Hội nghị sáng nay 14/7, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã quán triệt, triển khai kết luận của Hội nghị Thành ủy lần thứ 4 vào ngày 1/7/2021 về các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đến hết năm 2021.

Theo Kết luận tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 4, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân đạt kết quả tích cực. Sau kiện toàn nhân sự Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy và Thành ủy tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của năm đầu nhiệm kỳ. Thành ủy, các cấp ủy đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nghiêm túc và hiệu quả. Lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thành công rất tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kịp thời xây dựng, ban hành các quy định, quy chế làm việc. Công tác kiện toàn cán bộ được tiến hành đồng bộ, công khai, minh bạch, gắn với chủ trương tăng cường cán bộ trẻ, có năng lực cho cơ sở và thực hiện bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ giữa các cấp, ngành, lĩnh vực.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, bổ sung, kiện toàn cán bộ ở những cơ quan, đơn vị còn khuyết thiếu. Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ giữa các địa phương, đơn vị gắn với tiếp tục thực hiện Kết luận số 09-KL/TU ngày 04/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các đảng bộ, Bí thư các quận ủy, huyện ủy cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ tại địa phương, đơn vị, bảo đảm theo đúng định hướng, phương án đã được cấp ủy cấp trên phê duyệt.

Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; công tác nội chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án đã được các Đoàn kiểm tra của Trung ương kết luận, khuyến nghị, hoàn thành đúng tiến độ.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND các cấp. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND thành phố năm 2021.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động nhân dân. Chỉ đạo xử lý dứt điểm một số vụ việc tôn giáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; hướng mạnh về cơ sở. Tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố quán triệt, triển khai kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 4

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố quán triệt, triển khai kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 4 về các nhiệm vụ trọng tâm kinh tế  - xã hội, quốc phòng - an ninh đến hết năm 2021.

Đồng chí nhấn mạnh: trước diễn biễn phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành phố đã tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để dịch bùng phát, lây rộng cộng đồng, bước đầu thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho nhân dân. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao, các chỉ số kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021.

Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 13,52%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 20,5%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 45.660 tỷ đồng, tăng 26,3%, trong đó, thu nội địa đạt gần 16.567 tỷ đồng, tăng 38,85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 72.750,8 tỷ đồng, tăng 0, 76%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,74 tỷ USD, tăng 31,3%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 70,15 triệu tấn, tăng 14,7%; thu hút đầu tư nước ngoài FDI ước đạt gần 1,433 tỷ USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ. Thành phố khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, mở đường phát triển nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Chính trị, xã hội ổng định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ  vững.

Tuy nhiên, do tác động bởi dịch bệnh COVID-19, đời sống của nhân dân và sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Một số ngành, lĩnh vực, nhất là dịch vụ, du lịch có mức tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ. Tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân còn một số hạn chế.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các biện pháp thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh. Triển khai sớm nhất việc mua và tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho nhân dân thành phố theo thứ tự ưu tiên; chuẩn bị toàn diện các điều kiện để bảo đảm tiến hành tiêm vắc-xin trên diện rộng, xử lý các tình huống phát sinh.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề năm của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Quản lý chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy hoạch đã được phê duyệt và nguyên tắc thứ tự ưu tiên. Chỉ đạo triển khai xây dựng các công viên tại các địa phương theo hướng đa chức năng, tránh việc sử dụng các công trình văn hóa, thể thao, các công trình công cộng để làm công viên, phù hợp với khả năng của nguồn lực.

Khôi phục, phát triển du lịch phù hợp với diễn biến, tình hình dịch COVID-19. Thành lập Tổ công tác của thành phố, có sự tham gia của chuyên gia và doanh nghiệp để pháp triển du lịch thành phố bền vững; thực hiện chế độ giao ban định kỳ hằng tháng giữa Thường trực Thành ủy với Tổ công tác để kiểm điểm, đánh giá, giải quyết kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhiệm vụ phát triển du lịch thành phố.

Rà soát, đánh giá tổng thể, xây dựng các biện pháp thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố (cả khu vực đô thị và nông thôn); trong đó, chú trọng biện pháp xử lý rác ngay từ đầu nguồn, thu gom, tập kết rác, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải với công nghệ hiện đại.

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án, công trình dự kiến khởi công năm 2021. Rà soát, phân công lại nhiệm vụ của các ngành, địa phương theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh và làm tốt hơn nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong đó, nghiên cứu, đề xuất với Trung ương cho phép Hải Phòng thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính nhằm rút ngắn tối đa thời gia thực hiện; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ; nhất là phân cấp, phân quyền trong thu, chi ngân sách; tỷ lệ điều tiết ngân sách, cơ chế khuyến khích các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, các chính sách bảm đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh, nắm vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội.

Nguyễn Hải

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS