Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/05/2022 19:23

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch cắm phao tiêu phục vụ việc di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 23/5/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì họp nghe báo cáo kế hoạch cắm phao tiêu phục vụ việc di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân; Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận Hải An, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khai thác cát phục vụ Khu Kinh tế đại diện các doanh nghiệp khai thác cát tại quận Hải An.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An báo cáo (Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 12/5/2022), Công an thành phố báo cáo (Văn bản số 78/KH-CAHA-AN ngày 23/5/2022), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố báo cáo (Văn bản số 350/KH-ĐBP ngày 17/5/2022), ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận như sau:

Cơ bản thống nhất Kế hoạch cắm phao tiêu và dựng nhà chòi bảo vệ phao tiêu của Ủy ban nhân dân quận Hải An; Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của Công an thành phố và Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố tại các văn bản trên.

Để công tác cắm phao tiêu, dựng chòi bảo vệ được tốt hơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo điều chỉnh một số nội dung sau:

Một là, thống nhất điều chỉnh thời gian cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ từ ngày 13/6/2022 đến khi hoàn thành các công việc.

Hai là, yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Hải An:

- Chuẩn bị bổ sung thêm phao tiêu để cắm xung quanh khu vực dự kiến di dời các hộ dân đang nuôi ngao và xung quanh từng mỏ khai thác cát.

Các phao để cắm xung quanh khu vực dự kiến di dời các hộ dân đang nuôi ngao phải đảm bảo tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng (kích thước, màu sắc, đèn báo hiệu...), có ghi chữ “Ủy ban nhân dân quận Hải An”.

Các phao tiêu cắm xung quanh từng mỏ khai thác cát có ghi tên doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ.

- Vị trí làm nhà chòi bảo vệ dựng ở gần hàng phao xung quanh khu vực dự kiến di dời các hộ dân đang nuôi ngao, để thuận lợi cho công tác bảo vệ. Trên từng nhà chòi bảo vệ làm biển và ghi chữ “Ủy ban nhân dân quận Hải An”.

- Thành lập Tổ công tác để bảo vệ phao tiêu và nhà chòi bảo vệ kể từ khi bắt đầu thi công.

- Hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ cưỡng chế và thông báo cho các hộ dân tự di dời trước ngày 30/6/2022. Trường hợp các hộ dân không chủ động di dời, sẽ thực hiện cưỡng chế từ ngày 01/7/2022.

- Vận động xã hội hóa để thực hiện các nội dung cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ và tổ chức trông coi.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố phát biểu ý kiến

Ba là, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố:

- Đề xuất việc cấm biển, cấm luồng trong thời gian tổ chức cắm phao tiêu, dựng chòi bảo vệ, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 13/6/2022.

- Tăng cường lực lượng tuần tra, giám sát đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên biển trước, trong và sau khi cắm phao tiêu và làm nhà chòi bảo vệ.

- Phát hiện các trường hợp vi phạm về gây rối trật tự, lập hồ sơ ban đầu và chuyển cho Công an thành phố xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Công an thành phố phát biểu ý kiến

Bốn là, giao Công an thành phố:

- Phối cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố xử lý các đối tượng gây rối trật tự trên biển trước, trong và sau khi cắm phao tiêu và làm nhà chòi bảo vệ.

- Phối hợp với Công an các tỉnh bạn có các hộ dân đang có hoạt động nuôi ngao trên địa bàn thành phố để nắm tình hình và thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo Công an các quận huyện nắm bắt tình hình đối với các hộ nuôi ngao tại địa phương để phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hải An đảm bảo an ninh, trật tự trên biển trước, trong và sau khi cắm phao tiêu và làm nhà chòi bảo vệ.

Lãnh đạo UBND quận Hải An phát biểu ý kiến

Năm là, giao Ủy ban nhân dân quận Hải An, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, hoàn thiện kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 12/6/2022.

Sáu là, yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác cát phối hợp và hỗ trợ quận Hải An thực hiện các nội dung trên.

Bẩy là, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố bố trí lịch để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nghe phương án đảm bảo an ninh, trật tự trước khi thực hiện cắm phao tiêu, dựng chòi bảo vệ vào chiều ngày 12/6/2022.

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện./.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS