Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/04/2021 11:00

Thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 25/12/2020, UBND thành phố có Công văn số 8262/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2021, trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021 vào ngày 27/4/2021 (Thứ Ba).

Do công việc đột xuất, UBND thành phố thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2021. Giao Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, rà soát các vụ việc, chủ động đề xuất chỉ đạo giải quyết, báo cáo UBND thành phố.

UBND thành phố giao Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS