Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/02/2022 15:26

Thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi Sáng tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc Tượng đài Chiến thắng Cát Bi

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 14/01/2022, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động thi tuyển sáng tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc Tượng đài Chiến thắng Cát Bi. Theo thể lệ cuộc thi, thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 25/02/2022. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều tác giả ở các tỉnh, thành phố trong nước chưa kịp hoàn thiện tác phẩm dự thi và gửi bài tham gia cuộc thi trong thời hạn quy định.

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2022 của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2022; để tạo điều kiện thuận lợi cho các tác giả có thêm thời gian hoàn thiện tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc Tượng đài Chiến thắng Cát Bi thông báo điều chỉnh một số nội dung như sau:

1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 17/3/2022.

2. Thời gian chấm thi và trao giải cuộc thi

2.1. Thời gian chấm tác phẩm:

- Chấm Vòng Sơ khảo: Từ ngày 18/3/2022 đến hết ngày 20/3/2022.

- Trưng bày các tác phẩm lọt vào Vòng Chung khảo: Từ ngày 05/4/2022 đến ngày 12/4/2022.

2.2. Tổng kết và trao giải cuộc thi: Tháng 4/2022.

Ban Tổ chức Cuộc thi xin trân trọng thông báo.

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn