Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/01/2021 16:17

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức phổ biến hướng dẫn làm bài thi kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2020

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức phổ biến hướng dẫn làm bài thi kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 1 ngày, từ 7 giờ 30 phút ngày 26/1/2021.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố.

Lưu ý:

Thí sinh làm các thủ tục dư thi và nộp phí tuyển dụng khi đi ôn tập. Mức phí: 400.000 đồng/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tại thành phố Hải Phòng được đăng tải thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (địa chỉ sonoivu/haiphong.gov.vn).

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn