Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/06/2021 14:54

Thông báo danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Kiến An khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Haiphong.gov.vn) - Ủy ban bầu cử quận Kiến An có Thông báo về danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Kiến An khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận Kiến An khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận: 10 đơn vị.

- Tổng số đại biểu HĐND quận được bầu: 31 đại biểu.

- Tổng số cử tri: 79.605 người.

- Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 79.579 người, đạt tỷ lệ 99,97%.

- Số đại biểu trúng cử: 31 người. Kết quả bầu cử đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND quận được bầu.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Kiến An khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS