Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/07/2021 20:53

Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ X

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ X (Ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ - BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ'nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận 12 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ X do Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” cấp cơ sở xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp thành phố, cụ thể như sau:

I. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, gồm 6 cá nhân sau:

1. NSƯT La Viết Sinh - Nguyên Họa sĩ thiết kế mỹ thuật, Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng

2. NSƯT Trần Bá Tường - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hải Phòng

3. NSƯT Nguyễn Văn Lượng - Hội viên Chi Hội Điện ảnh Việt Nam tại Hải Phòng

4. NSƯT Nguyễn Thị Liên - Nguyên Diễn viên Đoàn Chèo Hải Phòng

5. NSƯT Phùng Lệ Thu - Trưởng đoàn, Đoàn Kịch nói Hải Phòng

6. NSƯT Nguyễn Thị Hòa - Phó Trưởng đoàn, Đoàn Ca múa Hải Phòng

II. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, gồm 6 cá nhân sau:

1. Bà Đỗ Thị Kim Oanh - Diễn viên Đoàn Cải lương Hải Phòng

2. Bà Nguyễn Thị Hoa - Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng

3. Ông Ngô Đức Thành - Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng

4. Bà Dương Thị Thu - Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng

5. Bà Nguyễn Thị Dương - Diễn viên Đoàn Chèo Hải Phòng

6. Ông Đặng Tiến Thuận - Diễn viên Đoàn Ca múa Hải Phòng

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS