Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/07/2020 10:11

Thành phố quyết định hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 3.065 hộ người có công với cách mạng

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có Quyết định phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh sau ngày 31/5/2017 trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/217 của Chính phủ (đợt 4).

Ảnh minh họa

Theo đó, tổng số hộ phát sinh sau ngày 31/5/2017 theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/217 của Chính phủ trên địa bàn thành phố đủ điều kiện được hỗ trợ là 3.065 hộ. Trong đó, số hộ xây mới nhà là 2.117 hộ, số hộ sửa chữa nhà là 948 hộ.

Kinh phí hỗ trợ bằng tiền cho 3.065 hộ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố (đợt 4) là 104.158,2 triệu đồng, trong đó, hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ xây mới nhà ở và hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà ở.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn