Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/04/2022 15:52

Thành lập Tổ công tác chuyên trách chuẩn bị nhiệm vụ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022

(Haiphong.gov.vn) – Vừa qua, UBND thành phố ban hành Quyết định Thành lập Tổ công tác chuyên trách chuẩn bị nhiệm vụ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội Hoa Phượng năm 2019

Theo đó, Tổ công tác chuyên trách do đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng; đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Tổ phó thường trực; lãnh đạo 9 Sở, ban, ngành thành phố làm Tổ phó; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan làm thành viên.

Tổ công tác chuyên trách có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Phát hành, gửi Giấy mời và xác báo đại biểu; chuẩn bị nội dung chương trình Lễ hội; đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; công tác trang trí khánh tiết; chuẩn bị sân khấu, khán đài và bố trí chỗ ngồi cho đại biểu dự Lễ hội. Xây dựng phương án, kiểm tra, bố trí tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ăn nghỉ, đi lại, tiệc chiêu đãi đại biểu về dự Lễ hội… Lập phương án, chương trình của lãnh đạo thành phố đón tiếp, chào xã giao các đoàn đại biểu trong nước và các đoàn khách quốc tế tại trụ sở UBND thành phố.

Bên cạnh đó, Tổ công tác chuyên trách có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022; đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tuyệt đối an toàn. Xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết đối với từng nhiệm vụ chuyên trách; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện. Tổng hợp tình hình, đánh giá, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Tổ công tác chuyên trách do đồng chí Tổ trưởng phân công. Tổ công tác chuyên trách tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hồng Nhung

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS