Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/08/2021 10:29

Thành lập Tổ công nghệ có nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố

Tổ công nghệ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện việc ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

(Haiphong.gov.vn) – Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới thành phố vừa Quyết định thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 do ông Vũ Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là Tổ trưởng.

Tổ phó gồm các ông: Đồng Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; Lê Hồng Thắng, Phó Giám đốc Viettel Hải Phòng và Lê Thụy, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tin học, Văn phòng UBND thành phố. Cùng 11 tổ viên là các chuyên viên CNTT thuộc các ngành, đơn vị chức năng của thành phố.

Tổ công nghệ có nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hải Phòng. Phối hợp, hướng dẫn các Sở, ngành, quận, huyện việc ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, đồng thời là đầu mối phối hợp với Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai các giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực, sử dụng nhân sự, phương tiện, thiết bị của Sở Thông tin và Truyền thông, được huy động phương tiện, nhân lực của các cơ quan đơn vị thành viên để đảm bảo điều kiện hoạt động của Tổ.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn