Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/09/2020 08:51

Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 1/9/2020, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021.

Hội đồng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam làm Chủ tịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Gian hát xẩm tại chợ Vẻn diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Nữ tướng Lê Chân năm 2019

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” bảo đảm chất lượng, thời gian và đúng quy định của pháp luật; xét chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu nêu trên và thẩm định về thành phần, tính chính xác, hợp lệ của các tài liệu có trong hồ sơ, tiêu chuẩn của cá nhân đối với danh hiệu theo quy định tại các Điều 5,6,11,12 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị của tổ chức, cá nhân (nếu có) và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ…

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS