Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/07/2021 16:47

Thành lập Hội đồng tôn tạo và bảo vệ công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa và lịch sử trên địa bàn thành phố

Một góc sông Tam Bạc - Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong

(Haiphong.gov.vn) – Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký Quyết định 1981/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng xác định danh mục nhà ở, công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử cần được giữ gìn, tôn tạo và bảo vệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hội đồng do ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố là Chủ tịch Hội đồng; ông Phùng Văn Thanh, Giám đốc Sở Xây dựng và bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao là Phó Chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng gồm 17 người là lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Theo đó, tùy theo tính chất, nhiệm vụ và yêu cầu liên quan đến việc xác định danh mục nhà ở, công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử cần được giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng sẽ quyết định mời bổ sung các thành viên không chính thức tham gia Hội đồng.

Các thành viên không chính thức của Hội đồng là các chuyên gia nghiên cứu, chuyên gia phản biện, nhà nghiên cứu khoa học có năng lực, kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, mỹ thuật, văn hóa, lịch sử, quy hoạch, xây dựng ở trong và ngoài thành phố; các chủ đầu tư, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sở hữ nhà ở, công trình hoặc được giao, ủy quyền trực tiếp quản lý, sử dụng nhà ở, công trình có kiến trúc giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử…

Hội đồng căn cứ theo quy định pháp luật có liên quan để xác định, đánh giá, phân loại và xác định danh mục nhà ở, công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật, kiến trúc văn hóa, lịch sử cần được giữ gìn tôn tạo và bảo vệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Minh Hảo

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn