Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/11/2021 07:33

Thành lập Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng

(Haiphong.gov.vn) – Cục Hàng hải Việt Nam vừa có Quyết định 1399 thành lập Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng được thành lập trên cơ sở Trạm Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, kể từ ngày 01/11/2021.

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng có con dấu riêng theo quy định, có trụ sở đặt tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng; bố trí biên chế, sắp xếp nhân sự của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tại Phà Rừng phù hợp với vị trí việc làm, theo quy định của pháp luật.

Minh Hảo

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS