Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/11/2021 14:48

Thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp thành phố Hải Phòng

UBND thành phố giao Sở Công Thương là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp thành phố Hải Phòng do ông Nguyễn Đức Thọ,  Phó Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng ban.

Phó Trưởng ban Thường trực là bà Đặng Thị Phương Liên, Phó Giám đốc Sở Công Thương; các Phó Trưởng ban là bà Trần Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế; cùng 6 ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ngành chức năng liên quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố kịp thời chỉ đạo, điều hành và ban hành các giải pháp, chính sách phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm vừa duy trì sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Công Thương là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS