Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/09/2020 08:12

Thành lập 2 Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt tết Trung thu 2020

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 15/9, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt tết Trung thu năm 2020.

Theo đó, UBND thành phố thành lập 2 Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm do Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Thục và Phó Giám đốc Sở Công thương Tiêu Văn Dũng làm Trưởng đoàn; tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm được sử dụng trong dịp Tết Trung thu năm 2020.

Các Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra trong 14 ngày kể từ ngày 18/9/2020, với hình thức kiểm tra định kỳ; căn cứ tình hình thực tế, Trưởng đoàn có thể quyết định kiểm tra đột xuất theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên Đoàn kiểm tra có các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 70 Luật An toàn thực phẩm; Điều 46, Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đối tượng kiểm tra có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 7, 8 Luật An toàn thực phẩm.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn