Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/05/2020 11:37

Tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(Haiphong.gov.vn) - Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV, sáng 4/5, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì Hội nghị.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực hơn 3 năm; các nội dung, chính sách của Luật mới được triển khai thực hiện nên cần có thời gian để kiểm chứng, đánh giá. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ đề nghị chưa sửa đổi toàn diện Luật này mà chỉ mở rộng sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung trong thực hiện thực sự có vướng mắc, bất cập và đã đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao.


Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý vào phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật; bổ sung một số quy định về bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; về phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm chủ trì việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết; việc bổ sung hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật; lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ, nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; thành lập Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh; về việc thẩm tra dự án luật, pháp lệnh; văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh; xây dựng, ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn; quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở trung ương, địa phương...

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật là cấn thiết, phù hợp với thời gian thực hiện Luật chưa lâu (3 năm) cần có thời gian để đánh giá, kiểm chứng và để khắc phục những vấn đề vướng mắc, bất cập trong thực tiễn cần sửa đổi ngay một số điều. Các đại biểu cho rằng, thực tế hiện nay, các văn bản luật được ban hành, đã có hiệu lực nhưng các văn bản dưới luật như: nghị định, thông tư, hướng dẫn... chưa được ban hành kịp thời đối với các nội dung luật chưa quy định cụ thể dẫn đến hạn chế trong giải quyết TTHC, giải thích pháp luật tạo khoảng trống pháp lý trong thời gian chờ văn bản dưới luật. Do đó, đề nghị rút ngắn thời gian soạn thảo, lấy ý kiến đối với các văn bản dưới luật.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu tham gia xây dựng dự thảo Luật. Trên cơ sở các ý kiến, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp phản ánh đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tới.


Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS