Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/06/2020 08:00

Tập trung phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi phát sinh, lây lan diện rộng

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 4529/VPCP-NN ngày 8/6/2020 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch phát sinh và lây lan trên diện rộng, Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 1705/VP-NN ngày 15/6/2020 về việc tập trung phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) phát sinh, lây lan trên diện rộng.

Tại Văn bản này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện liên quan tập trung cao công tác phòng chống bệnh DTLCP theo chỉ đạo của UBND thành phố, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP theo quy định, báo cáo UBND thành phố.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn