Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/03/2020 11:09

Tập trung cho công tác xây dựng Chính quyền điện tử thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 20/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC nhà nước và xây dựng Chính quyền điện tử thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Thành ủy, UBND thành phố, về cơ bản công tác CCHC của thành phố đã đạt được nhiều thành quả tích cực. Thể hiện qua các chính sách của thành phố trong thời gian qua, thành phố luôn cố gắng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp

 

Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn một số điểm thực hiện chưa tốt. Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND thành phố rà soát lại việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, giải quyết dứt điểm theo đúng lộ trình của Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy. Các Sở Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra những yếu kém trong việc hiện đại hóa nền hành chính và chỉ ra cách khắc phục. Trong lúc chờ xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc các quy định trên thực tế; Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, đánh giá việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực khẳng định yêu cầu: thành phố Hải Phòng không được đi chậm trong xây dựng Chính quyền điện tử; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố xây dựng lộ trình cụ thể từng quý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy. Đồng thời, tập trung triển khai hệ thống báo cáo giữa Hải Phòng với quốc gia và các đơn vị trong thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Văn phòng UBND thành phố triển khai chữ ký số một cách nghiêm túc, báo cáo UBND thành phố lộ trình cụ thể trước ngày 26/3. Thủ trưởng các địa phương chịu trách nhiệm về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, đánh giá cụ thể, báo cáo UBND thành phố trước ngày 31/3. Các cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân cùng tham gia vận hành Chính quyền điện tử.

Tô Thành

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn