Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/06/2020 10:35

Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về bình đẳng giới

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 30/6, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về bình đẳng giới. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, Tiến sĩ Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử giới thiệu một số vấn đề cơ bản trong thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới; vai trò của báo chí trong thay đổi nhận thức xã hội về bình đẳng giới; đồng thời cung cấp một số thông tin, nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nhằm hướng tới Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2016.

Tiến sĩ Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử trao đổi tại buổi tập huấn

Theo đó, bình đẳng giới là nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả phát triển đó.

Vai trò của báo chí thông tin, giáo dục về giới và bình đẳng giới là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới, định hướng dư luận, thay đổi định kiến, chống sự phân biệt đối xử về giới, thúc đẩy bình đẳng giới, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới.

Nguyễn Hải

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS