Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/12/2020 11:47

Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Dân sự cho đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 4/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Dân sự, phần về giao dịch bảo đảm cho đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Giám đốc Sở Tư pháp Lã Thanh Tân phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Lã Thanh Tân cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn thành phố, công tác tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đã được triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tăng tính an toàn, minh bạch cho các giao dịch bảo đảm, bước đầu hình thành thói quen giao dịch an toàn cho các cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ vẫn chưa phát huy khả năng, chưa đáp ứng yêu cầu trong cải cách tư pháp - hội nhập quốc tế. Chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, kỹ năng phối hợp của cán bộ tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng cần tiếp tục nâng cao hơn nữa. Để đáp ứng được yêu cầu của xã hội, của Đảng và nhà nước, cán bộ ngành tư pháp cần tiếp tục học hỏi, rèn luyện bản thân, làm chủ tri thức, kỹ năng hành nghề…

Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, Báo cáo viên thông tin đến hội nghị những Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn thi hành một số điều trong Bộ luật Dân sự năm 2015 như: Nghị định số 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo; Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp đảm bảo; đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; một số vấn đề cần lưu ý và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong giao dịch bảo đảm…

Báo cáo viên Lê Thị Hoàng Thanh, Trưởng phòng Pháp luật dân sự, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) tập huấn cho đại biểu dự hội nghị

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn