Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/07/2021 07:38

Tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị trong hoạt động sáng tác, sáng tạo tác phẩm, sản phẩm có giá trị cao

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị kết nối tới 40 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng.

Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật thành phố.

Hội nghị nhằm giúp các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, quản lý Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật, các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt là những chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về văn học, nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật qua các kỳ Đại hội, cùng những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ vào xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thành công của Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ quá trình đổi mới đất nước; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; biểu thị sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, đưa “nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Để thực hiện mục tiêu trên, cần có sự tham gia của các cấp, các ngành, của hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đóng vai trò rất quan trọng.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết trong đời sống thực tiễn.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; TS. Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo chuyên đề: Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Minh Hảo

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS