Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/12/2021 03:45

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố khai báo y tế và quét mã QR từ PC-COVID

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện việc tạo điểm mã QR địa điểm của đơn vị, phòng họp và các bộ phận có người đến giao dịch hoặc tập trung đông người, đồng thời đặt mã QR tại các nơi dễ thấy, thuận tiện cho người vào/ra quét mã.

Cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR khi đến giao dịch tại các công sở, địa điểm công cộng.

Cùng với đó bố trí người hướng dẫn, giám sát việc quét mã QR đối với mọi người đến giao dịch, liên hệ công tác tại đơn vị; quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài ứng dụng PC-COVID, thực hiện quét mã QR khi đến công sở, các đơn vị khác, giao dịch tại các điểm công cộng…

Giao Sở Y tế chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố triển khai, thực hiện quét mã QR và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đồng bộ trong hệ thống y tế của thành phố. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc sử dụng hệ thống PC-COVID để truy vết phục vụ công tác phòng chống dịch.

Sở Giao thông vận tải cung cấp thông tin hướng dẫn, tuyên truyền đề nghị các Bến xe, Doanh nghiệp vận tải, xe chở khách vào/ra trên địa bàn thành phố thực hiện thiết lập và quản lý điểm quét mã QR để hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử bằng ứng dụng PC-COVID.

UBND các quận, huyện nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tạo mã QR địa điểm của cơ quan, đơn vị, phòng họp và các bộ phận thường có người đến giao dịch hoặc tập trung đông người. Yêu cầu 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện, chợ, công sở…có người vào/ra trên địa bàn tạo mã QR địa điểm, in và dán/đặt tại các nơi dễ thấy, thuận tiện cho người vào/ra quét mã QR. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên đôn đốc nhắc nhở người dân thực hiện việc quét mã QR; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không tạo, dán/đặt mã QR địa điểm để quản lý thông tin vào/ra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, chợ, công sở…

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế, cùng các lực lượng chức năng thường xuyên ra soát, kiểm tra hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện; thực hiện cấp tài khoản và hướng dẫn sử dụng khai thác hệ thống https://quanly.pccovid.gov.vn cho các quận, huyện, xã, phường.

Trâm Bầu

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS