Tăng cường tổ chức các hoạt động về tư vấn nghề nghiệp, việc làm, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho học sinh

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 100/KH-UBND triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Kế hoạch triển khai nhằm bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tương xứng với nguồn lực thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch của UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện bám sát nội dung của Thông tư số 07 bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên, bảo đảm việc thực hiện được nghiêm túc, chất lượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ năm học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ sở giáo dục, đơn vị, địa phương.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, quán triệt sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo (đặc biệt với các cơ sở ngoài công lập) trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo, học sinh các cơ sở giáo dục và gia đình về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục…

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố sẽ góp phần hỗ trợ học sinh các cơ sở giáo dục, sinh viên các cơ sở đào tạo (gọi chung là người học) phát hiện khả năng, năng khiếu của bản thân đế định hướng học tập, phát triển chuyên môn, nghề nghiệp, việc làm phù hợp với năng lực, sở thích, sở trường, sức khỏe cá nhân và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Giúp người học tích lũy kiến thức, kỹ năng để thúc đẩy tư duy đối mới, sáng tạo, hình thành các ý tưởng, giải pháp mới tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Giúp người học tích lũy kiến thức, kỹ năng để thúc đẩy tư duy đối mới, sáng tạo, hình thành các ý tưởng, giải pháp mới tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Đồng thời, khuyến khích xã hội hóa trong công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Hảo

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn