Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/06/2020 16:22

Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025

Hệ thống điện lưới quốc gia.(Ảnh minh họa)

(Haiphong.gov.vn) – Chủ tịch UBND thành phố vừa Chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm điện, nhằm đáp ứng mục tiêu tiết kiệm điện của cả nước, hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 – 2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong việc tiết kiệm điện.

Theo đó, Chủ tịch yêu cầu các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Thực hiện phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy, các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

Đối với việc thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, yêu cầu các tổ chức cá nhân quản lý vận hành hệ thống phối hợp với đoen vị cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 – 2025 cho các hoạt động chiếu sáng. Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện, các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng…Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm tối của hệ thống điện theo yêu cầu của đơn vị điện lực sở tại, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm điện…

Đối với các hộ gia đình, khuyến khích thực hiện các giải pháp: tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời gian cao điểm tối của hệ thống điện…

Tại các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng các giải pháp sử dụng điện đảm bảo đúng công suất và biểu đồ phụ tải, thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; lắp đặt tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ…

Chỉ thị yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng tổ chức thống kê, báo cáo tình hình sử dụng điện của từng tháng tại các cơ quan công sở, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn (có so sánh với mức sử dụng điện cùng kỳ) báo cáo UBND thành phố. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, xây dựng phương án điều hòa phụ tải theo từng mức cắt giảm công suất và sản lượng do Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia yêu cầu; thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện, tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống đường dây…

Minh Hảo

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS