Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

(Haiphong.gov.vn) - Hiện nay, lượng rác thải nhựa ngày càng gia tăng, việc lạm dụng sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi ni-lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Vấn đề ô nhiễm môi trường nhựa, đặc biệt là ô nhiễm nhựa đại dương là vấn đề thực sự đáng báo động, đã, đang và sẽ gây thiệt hại to lớn cho môi trường sinh thái. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố vừa ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 3/11/2020 về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Tại Chỉ thị này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni-lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn..); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

Mô hình Ngôi nhà xanh hạn chế rác thải nhựa của Huyện Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cát Hải

Tiên phong, gương mẫu, chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và triển khai phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực và địa bàn quản lý.

Thực hiện truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, tái sử dụng, giảm thiểu chất thải nhựa; phối hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan vận động người dân hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 87/KH-UBND ngày 19/3/2020 của UBND thành phố về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được phân công tại Chỉ thị này.

Các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị, các chương trình truyền thông về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể các cấp trên địa bàn thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện, đồng thời phát động, triển khai hiệu quả các chương trình phân loại rác thải tại nguồn, quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn