Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/10/2021 14:22

Tăng cường quản lý, rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn

(Haiphong.gov.vn) - Hiện nay, trên địa bàn thành phố việc kinh doanh thực phẩm chức năng còn nhiều tồn tại, bất cập, nguy cơ mất an toàn thực phẩm; đặc biệt nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh hàng xách tay, kinh doanh online khó kiểm soát về nguồn gốc, chất lượng.

Để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trên địa bàn; Sở Y tế Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị Sở Công thương và UBND các quận, huyện tăng cường biện pháp quản lý, cụ thể:

Đề nghị Sở Công Thương tăng cường các biện pháp quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các siêu thị, cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thực phẩm tổng hợp thuộc lĩnh vực Sở Công thương quản lý có kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Rà soát các cơ sơ có kinh doanh các loại thực phẩm trên gửi về Sở Y tế.

Đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thuộc phân cấp quản lý trên địa bàn; chú trọng các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh hàng xách tay, kinh doanh online có địa điểm cố định trên địa bàn; rà soát cơ sở kinh doanh các loại thực phẩm trên gửi về Sở Y tế.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS