Tăng cường giáo dục lý tưởng cho thanh thiếu niên nhi đồng

(Haiphong.gov.vn) - Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Quyết định số 1501 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”. Dự tại điểm cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam. 

Trong thời gian qua, việc thực hiện Quyết định số 1501 của Thủ tướng Chính phủ đã thúc đẩy có hiệu quả công tác tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam, tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống. Lý tưởng của thanh thiếu niên nhi đồng được phát triển toàn diện, xây dựng được lối sống văn hóa, yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật, có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội; Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn