Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/12/2021 17:12

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực khoa giáo

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 15/12, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; bí thư các chi, đảng bộ thuộc khối khoa giáo quận.


Quang cảnh Hội nghị


Năm 2021, Ban Tuyên giáo Quận ủy và các ngành trong khối khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác khoa giáo. Tham mưu tổ chức tốt công tác tuyên truyền quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy. Toàn quận đã tổ chức 56 Hội nghị cấp quạn quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI với sự tham gia của 22.214 lượt cán bộ, đảng viên.

Các ngành trong khối khoa giáo đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phúc tạp nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo quận vẫn nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, cơ sở vật chất được tập trung đầu tư, phát triển. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ đỗ vào lớp 10 các trường THPT công lập cao hơn năm trước là 5,07%; số lượng thủ khoa, á khoa trong kỳ thi vào lớp 10 THPT đứng đầu thành phố. Toàn quận đạt 23 giải cấp thành phố môn giải Toán bằng Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh (dẫn đầu thành phố về số lượng và chất lượng giải). Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; kiểm soát chặt chẽ các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác dân số - gia đình và trẻ em, thể dục thể thao, an sinh xã hội, khoa học công nghệ được quan tâm... góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - chính trị, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh của quận.


Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy phát biểu tại Hội nghị


Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy tiếp tục tham mưu cho Quận ủy tuyên truyền, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo; tập trung khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai các hoạt động trong công tác khoa giáo theo hướng chủ động, thiết thực và hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố, quận. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực khoa giáo.

Cùng với đó, thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác khoa giáo. Duy trì thực hiện tốt quy chế hoạt động của ngành khoa giáo. Làm tốt công tác tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về lĩnh vực khoa giáo. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khoa giáo, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo quận và cơ sở. Đồng thời tích cực tham mưu với cấp ủy các cấp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác khoa giáo; chú trọng đầu tư, trang bị cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ công tác khoa giáo nói riêng, công tác tuyên giáo nói chung trong tình hình mới...


Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị


Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Quận ủy Lê Chân cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tăng cường việc định hướng và tập huấn nghiệp vụ công tác khoa giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở; cung cấp kịp thời thông tin, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm mà dư luận quan tâm để giúp cơ sở chủ động trong công tác tuyên truyền. Cập nhật, tập huấn và nâng cao trình độ về quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ vào tham mưu công tác khoa giáo nói riêng và công tác tuyên giáo nói chung để nâng cao chất lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường hơn nữa nguồn lực cho công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tập huấn công tác khoa giáo theo chuyên đề đối với đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp quận, huyện. Nội dung tập huấn cần bám sát thực tiễn, phương pháp truyền đạt cần đổi mới và nâng cao chất lượng hơn nữa.

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS