Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/12/2020 18:45

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tăng thu cho ngân sách

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 9/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân làm việc với Cục Thuế thành phố Hải Phòng về tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020 và triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Cùng dự có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế thành phố báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo, năm 2020 Cục Thuế thành phố được giao Dự toán thu ngân sách là 30.868 tỷ đồng, HĐND thành phố giao dự toán phấn đầu là 33 nghìn tỷ. Trong 11 tháng, thu nộp ngân sách nhà nước 22.583 tỷ đồng, đạt 73,2% dự toán pháp lệnh, 68,4% dự toán HĐND thành phố. Có 7/17 khoản thu có tốc độ thu đảm bảo so với dự toán trung ương giao; có 10/17 khoản thu có luỹ kế 10 tháng đạt tỷ lệ thấp hơn tốc độ thu bình quân dự toán, hầu hết các khoản thu này phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như nhu cầu tiêu dùng của người dân và các chính sách giãn, hoãn thuế của Chính phủ. Trên cơ sở ước thu của các đơn vị và nhiệm vụ còn lại, Cục Thuế thành phố ban hành thông báo giao nhiệm vụ cụ thể tới từng Phòng Thanh tra Kiểm tra, từng Chi cục Thuế tiếp tục rà soát, đôn đốc doanh nghiệp thu róc số phát sinh, số nợ đọng và số giãn thuế vào tháng 12/2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân chỉ đạo buổi làm việc

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo Cục Thuế và các sở, ngành, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân ghi nhận kết quả ngành thuế đạt được trong thời gian qua; yêu cầu ngành thuế cần phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên, thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dự toán năm 2021 phấn đấu đạt số thu 35.000 tỷ đồng; ngành thuế cần tăng cường quản lý thương mại điện tử, tăng thu ngân sách; tăng cường công tác phối hợp với UBND các quận huyện, Công an thành phố, các Sở, ban, ngành rà soát, quản lý thu thuế; kịp thời phát hiện về ưu đãi, miễn giảm không đúng, hết thời gian ưu đãi thu hồi thuế, các đơn vị còn nợ đọng thuế, hết thời gian giãn hoãn thu hồi thuế…

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS