Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/11/2020 16:21

Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động luật sư trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân vừa có ý kiến chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động luật sư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, giao Sở Tư pháp chủ trì tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố. Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, nhất là nghiệp vụ liên quan đến phương pháp quản trị, tài chính, hành chính, lao động…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Đoàn Luật sư thành phố tăng cường công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật, quy tắc ứng xử hành nghề luật sư của các luật sư thành viên; xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm (nếu có). Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động luật sư; hướng dẫn các tổ chức, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư thực hiện trình tự, thủ tục gửi đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng thẩm quyền, thể thức theo quy định để hạn chế tình trạng chuyển đơn tràn lan, trùng lặp và không đúng cơ quan có trách nhiệm thụ lý giải quyết.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn