Tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Để chủ động phòng chống sinh vật gây hại, bảo vệ và giữ vững năng suất lúa vụ Xuân 2020, UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 13/4/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2020. Tại Chỉ thị này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND huyện, quận, các sở, ngành và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc sau:

UBND các huyện, quận tăng cường cán bộ kỹ thuật, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc nông dân phòng trừ một số đối tượng sinh vật gây hại lúa Xuân 2020.

Tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn trên lá, đặc biệt chú trọng hướng dẫn nông dân phun trừ ngăn chặn bệnh đạo ôn gây hại cổ bông trên giống nhiễm trỗ từ cuối tháng 4/2020 đến trung tuần tháng 5/2020 theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, chỉ đạo nông dân phun trừ từ sau ngày 20/4/2020 trở đi trên những diện tích có mật độ sâu non từ 20 con/m2 trở lên; những diện tích có mật độ sâu cao hàng trăm con/m2 nhất thiết phải phun lại lần 2 (lần 2 phun sau lần thứ nhất từ 3 - 5 ngày).

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại khác như bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột hại,...

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Sở tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng; điều tra, phát hiện, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn và các đối tượng khác để kịp thời thông báo, chỉ đạo, tuyên truyền hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không để tình trạng lợi dụng chống dịch COVID-19 để tăng giá hoặc bán hàng không đảm bảo chất lượng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại lúa và những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hải Phòng chỉ đạo đội quản lý thị trường các huyện, quận phối hợp với địa phương quản lý chặt chẽ vật tư nông nghiệp và tạo điều kiện cho đơn vị cung ứng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ đầy đủ, đảm bảo chất lượng cho các đợt phòng trừ sinh vật gây hại đạt hiệu quả.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, các Đài Truyền thanh địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền công tác phòng chống sinh vật gây hại trên lúa từ nay đến cuối vụ để nông dân được biết và chủ động thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh... chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2020 đạt kế hoạch.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn