Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/05/2022 17:15

Sơ kết 6 năm thực hiện Quyết định 500-QĐ/QU và 4 năm thực hiện Quyết định 1825-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 19/5, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Quyết định 500-QĐ/QU ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy ban hành tiêu chí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” và sơ kết 4 năm thực hiện Quyết định 1825-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quận Hồng Bàng.


Quang cảnh Hội nghị

Theo báo của Quận ủy Hồng Bàng, xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 500-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy ban hành tiêu chí làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” là nhiệm vụ quan trọng, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy và các cấp ủy đã kịp thời triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp, nghiêm túc tới 100% tổ chức cơ sở đảng. Từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác và tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát với thực tiễn.

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc đẩy mạnh thực hiện Quyết định 500-QĐ/QU, trong thời gian tới, Quận ủy Hồng Bàng đề nghị các chi, đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là những người đứng đầu về sự cần thiết, tầm quan trọng của tiêu chí làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”; gắn việc thực hiện tiêu chí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của các ngành, các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tiêu chí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất; khen thưởng, động viên kịp thời những nơi làm tốt, có chất lượng, hiệu quả bằng nhiều hình thức, tạo lan tỏa trong cộng đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; “lấy ánh sáng đẩy lùi bóng tối”...


Các đại biểu dự Hội nghị

Qua 4 năm triển khai thực hiện Quyết định 1825-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương đã có nhiều chuyển biến khá rõ nét. Đa số cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên các cấp, nhất là người đứng đầu có nhận thức sâu sắc và có chuyển biến tích cực trong việc nêu gương. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định nêu gương của Trung ương, Thành ủy, đặc biệt là của Quận ủy đến cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định được chỉ đạo và thực hiện thường xuyên. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quận đã quan tâm xây dựng kế hoạch, tự rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu trong công tác, học tập, sinh hoạt. Qua tổ chức thực hiện đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quận giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, tích cực nêu gương về đạo đức, lối sống, lề lối tác phong làm việc, ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình được nâng lên; ý thức tổ chức kỷ luật được thực hiện nghiêm túc; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ; thái độ phục vụ nhân dân có nhiều cải thiện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Quận ủy Hồng Bàng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ quận. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc nêu gương, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú ý bổ sung nội dung đánh giá việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo hướng mở rộng dân chủ, trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy các cấp, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình mới, cách làm hay; chú trọng nhân rộng, biểu dương những điển hình tiên tiến...

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS