Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các sở, ngành hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 14/7, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc làm việc với Sở Tư pháp về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm. Tham dự có tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố.

Giám đốc Sở Tư pháp Lã Thanh Tân báo cáo tại hội nghị

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tư pháp đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao: triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 của Bộ Tư pháp và Chương trình hành động của Ngành Tư pháp; 29 nhiệm vụ trong Chương trình công tác của UBND thành phố. Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt 35 đề nghị xây dựng Quyết định của UBND thành phố. Tham gia ý kiến vào 166 dự thảo văn bản. Phối hợp với các sở, ngành báo cáo UBND thành phố trình 6 đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND thành phố. Báo cáo UBND thành phố kết quả rà soát 83 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở được quan tâm thực hiện thường xuyên. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các công tác khác được triển khai đồng bộ đạt hiệu quả cao…

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Sở Tư pháp tiếp tục triển khai hoàn thành các nội dung về thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục tham mưu UBND thành phố và hướng dẫn các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện công tác xử lý vi phạm hành chính. Triển khai có hiệu quả Luật Hộ tịch, Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch. Xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố…

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 của  Sở Tư pháp, đặc biệt là trong công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra trong 6 tháng cuối năm 2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Quân yêu cầu Sở Tư phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, khắc phục những tồn tại, hạn chế tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trong Chương trình công tác UBND thành phố giao. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung kiện toàn cán bộ lãnh đạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nguyễn Hải

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn