Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/04/2022 11:17

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố xử phạt vi phạm hành chính đối với Báo Đại đoàn kết

(Haiphong.gov.vn) – Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 07/4/2022 xử phạt 70 triệu đồng đối với Báo Đại đoàn kết vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính đăng, phát thông tin có nội dung sai sự thật (được quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 8, Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 và sửa đổi tại điểm d, khoảng 10, Điều 2, Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ).

Liên quan đến bài viết nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng sẽ chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý đối với những dấu hiệu sai phạm khác theo quy định.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS