Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhiều thủ tục hành chính

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 17/12, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính số 2 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam làm Trưởng Đoàn đến làm việc tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra tại bộ phận "một cửa" của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính đến từng đơn vị, từng công chức, viên chức trong toàn ngành để thực hiện tốt các kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Sở đã xây dựng 51 văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; rút ngắn thời gian trung bình giải quyết hồ sơ công việc liên quan đến thủ tục “Công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật” từ 15 ngày xuống còn 10 ngày; thủ tục “Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp” từ 10 ngày xuống còn 7 ngày… Sở cũng tích cực tư vấn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để nộp hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên, giảm thời gian đi lại; triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ công việc cho tổ chức, người dân.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc

Trong năm qua, Sở tiếp nhận tổng 5.707 hồ sơ, đã giải quyết 5.644 hồ sơ; hoàn thành 226/262 nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được thành phố giao; triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm và 22 chương trình, đề án thành phố phân công tại chương trình công tác năm 2020, ước hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ, đạt 100% kế hoạch năm 2020.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn kiểm tra đề nghị Sở cung cấp thông tin làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Sở.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao. Sở đã làm tốt việc tham mưu và giải quyết các chế độ chính sách thăm tặng quà cho người có công, người nghèo; tham mưu cho thành phố đi đầu cả nước trong việc giải quyết chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người có công, công nhân lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản; xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của đơn vị; tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố những giải pháp cụ thể khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích; tăng tỷ lệ hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích trên toàn thành phố; hoàn thành việc tham mưu thành lập Tổng đài dịch vụ hành chính công; chỉ đạo vận hành và kiểm tra thường xuyên, hiệu quả hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố; thực hiện sắp xếp, kiện toàn các phòng, đơn vị thuộc Sở; duy trì hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tập trung thực hiện tốt việc lập hồ sơ công việc và lưu trữ chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tập trung thực hiện tốt việc lập hồ sơ công việc và lưu trữ hồ sơ công việc.

V.H.N

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn