Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/09/2021 09:50

Sở Khoa học và công nghệ thành phố thông báo việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 (đợt 2)

(Haiphong.gov.vn) – Sở  Khoa học và Công nghệ thành phố thông báo việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 (đợt 2) gồm:  Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Dự án sản xuất thử nghiệm; Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ; Đề án khoa học.

Theo đó, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố cần bám sát: Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2848/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Định hướng nội dung hoạt động giai đoạn 2021 - 2025 của các Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Các nhiệm vụ khoa học tập trung nghiên cứu, giải quyết các vấn đề lớn của các Chương trình như sau (Nội dung chi tiết theo Quyết định phê duyệt 05 Chương trình của Ủy ban nhân dân thành phố)

Thời hạn tiếp nhận đề xuất: trước 17h00 ngày 05 tháng 10 năm 2021.

Nơi tiếp nhận đề xuất: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

Các thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng (www.haiphong.gov.vn/sokhoahoccongnghe) và Cổng thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng (www.hpstic.vn)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, số 01 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng; điện thoại: 0225.3921251.

Xem chi tiết Thông báo số 68/TB-SKHCN ngày 01/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tại file đính kèm./.

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS