Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/08/2022 10:45

Sở Du lịch phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(Haiphong.gov.vn) – Ngày 29/7, Sở Du lịch Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 64/KH-SDL Phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, trong thời gian tới Sở Du lịch Hải Phòng sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 03 - NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND thành phố về phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

Đồng thời, Sở Du lịch tập trung nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của thành phố năm 2022 và các năm tiếp theo. Ưu tiên nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động của Sở góp phần phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cải thiện chỉ số xếp hạng thành phố về chính quyền điện tử. Đảm bảo an toàn an ninh mạng. Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng. Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số được thành phố giao. Hướng dẫn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch thực hiện ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm mới, dịch vụ mới trong ngành du lịch. Tạo điều kiện cho cán bộ công chức tham gia các khóa học đại trà trực tuyến mở, chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội.

Hồng Nhung

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS