Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/10/2020 13:09

Sở Công Thương sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2020

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 8/10, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020. Đồng chí Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương.

Quang cảnh Hội nghị

Theo Chương trình công tác năm 2020, Sở Công Thương được UBND thành phố giao thực hiện 19 nhiệm vụ gồm 3 nhiệm vụ trọng tâm và 16 nhiệm vụ cụ thể. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2020 như sau: Tính đến ngày 6/10/2020, Sở đã hoàn thành/đang thực hiện đúng tiến độ đối với 28/37 đầu nhiệm vụ (tương đương 75,68%). 

Về các nhiệm vụ cụ thể, từ 1/1/2020 đến 30/9/2020, Sở Công Thương được UBND thành phố giao 300 nhiệm vụ; hoàn thành đúng hạn 224 nhiệm vụ; hoàn thành quá hạn 6 nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 5%; đang thực hiện 70 nhiệm vụ.

Về thực hiện phương thức 4 tại chỗ trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa năm 2020 theo Nghị định số 61/NNĐ-CP của Chính phủ, trong đó giai đoạn 1 từ 1/6/2020 đến 30/9/2020, Sở Công Thương đã đưa 12 thủ tục ra giải quyết tại bộ phận một cửa thuộc 3 lĩnh vực: cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, lĩnh vực thương mại quốc tế, lĩnh vực kinh doanh khí, xăng dầu được thụ lý và thẩm định hồ sơ giải quyết trực tiếp tại Bộ phận Một cửa không qua các phòng chuyên môn. Việc đưa các thủ tục hành chính ra một cửa để giải quyết trực tiếp đã rút ngắn được thời gian giải quyết, có quy trình đã cắt giảm được 2/3 thời gian. Giai đoạn 2 từ 1/10/2020 đến 31/12/2020, sẽ tiếp tục đưa 15 thủ tục ra giải quyết trực tiếp tại Bộ phận Một cửa đối với 4 lĩnh vực: Thương mại quốc tế (2 thủ tục); Quản lý cạnh tranh (1 thủ tục); Công nghiệp (2 thủ tục); Xăng dầu (10 thủ tục).

Đến nay đã có 119/143 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở được rút ngắn về thời gian giải quyết. Trong đó, có nhiều thủ tục hành chính đã rút ngắn xuống từ 7 đến 10 ngày làm việc.

Kết quả tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 10/9/2020: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 5.651 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết 5.610 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết 20 hồ sơ; số hồ sơ xin rút 21 hồ sơ.

Đối với lĩnh vực cấp Giấy xuất xứ hàng hóa (C/O), từ ngày 1/1/2020 đến ngày 10/9/2020, đã cấp 26.218 bộ hồ sơ Giấy Chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi đi thị trường các nước cho doanh nghiệp; trong đó có 4.912 bộ hồ sơ (trực tuyến) được thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa Asean. Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích, từ tháng 1/2020 đến hết 30/9/2020, Sở tiếp nhận thực hiện chuyển phát nhanh 6.065 hồ sơ TTHC, trong đó qua Bưu điện là 9 hồ sơ.

Sở đã thực hiện nâng cấp từ mức độ 3 lên mức độ 4 gồm 25 thủ tục hành chính và xây dựng mới 17 thủ tục hành chính (TTHC) ở mức độ 4 trong các lĩnh vực: Thương mại, điện, an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo cho tổ chức, công dân cập nhập trực tuyến các thủ tục hành chính mà không cần đến nộp hồ sơ tại Sở Công Thương; tích hợp hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia 15 thủ tục mức độ 3,4.

Thường xuyên duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở áp dụng đối với 100% các thủ tục hành chính theo Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 29/3/82019 của UBND thành phố về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn. Sở đã tổ chức hợp nhất 4 trung tâm của Sở theo Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND thành phố.

Để công tác cải cách hành chính được đồng bộ, hiệu quả, nâng cao vị trí xếp hạng hàng năm, Sở Công Thương đề ra một số nhiệm vụ cơ bản cần tập trung thực hiện trong quý IV năm 2020: Tiếp tục tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở, trong đó tập trung vào xây dựng, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi đến làm thủ tục hành chính tại Sở.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất phân cấp một số thủ tục hành chính cho UBND các quận, huyện theo Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 4/8/2020 của UBND thành phố triển khai Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Cải tiến công tác tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó tối đa hóa thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và đưa thêm một số TTHC giải quyết trực tiếp tại bộ phận một cửa theo phương thức 4 tại chỗ để tiết kiệm thời gian nhằm nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính tại cơ quan. Vận hành tốt hệ thống phần mềm một cửa điện tử lên cấp độ 3, 4 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2020 của Chính phủ. Nắm bắt kịp thời tình hình của các doanh nghiệp thuộc ngành công thương trên địa bàn, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh.

Nguyễn Hải

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS