Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/07/2022 07:05

Sinh hoạt Chuyên đề về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam"

Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu tại buổi sinh hoạt Chuyên đề.

(Haiphong.gov.vn) - Sáng ngày 7/7, Chi bộ Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tổ chức buổi sinh hoạt Chuyên đề về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tập trung thảo luận với 06 ý kiến tham gia phát biểu, các ý kiến tập trung vào làm rõ vấn đề: Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện nay; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam; Thực tiễn công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì trong bước đường tiếp theo,…

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng được khát vọng của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt của Chi bộ Phòng Chính trị, đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; sau buổi sinh hoạt cần cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất " Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới./.

           

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn