Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/07/2022 11:35

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

(Haiphong.gov.vn) - Thường trực HĐND thành phố có Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).


Quang cảnh Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI


Theo đó, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập các vị đại biểu HĐND thành phố dự Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 -2026).

- Thời gian: 2,5 ngày (từ ngày 18 - 20/7/2022); khai mạc vào hồi 8 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2022 (thứ Hai).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố.

Các Ban của HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND thành phố khóa XVI, UBND thành phố sẽ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

UBND thành phố cũng trình các Tờ trình về: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023; Thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ; danh mục các dự án phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2022; Sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý.

Quyết định mức học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố; Danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố; Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2030...; chất vấn và xem xét trả lời chất vấn, cùng một số nội dung quan trọng khác.


Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS