Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/11/2021 08:00

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

(Haiphong.gov.vn) - HĐND thành phố có Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập các vị đại biểu HĐND thành phố dự Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 -2026).

- Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 8 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2021 (thử Năm).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố.

Các Ban của HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

LHT

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn