Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/08/2021 08:59

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Thường trực HĐND thành phố có Quyết định triệu tập các vị đại biểu HĐND thành phố dự Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) để thực hiện các nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm 2021.

Thời gian: 1,5 ngày (ngày 11 và sáng ngày 12 tháng 8 năm 2021); khai mạc vào hồi 08h00 ngày 11 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị thành phố.

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 -2026) tiến hành trong 1,5 ngày: 11 và sáng 12/8/2021 với chương trình cụ thể như sau:

Ngày 11/8/2021

* Buổi sáng: Từ 8h00: Đại biểu làm việc tại Hội trường (phát thanh và truyền hình trực tiếp)

 1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 2. Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo dự kiến và thông qua Chương trình kỳ họp.
 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.
 4. Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng thông báo (tóm tắt) kết quả Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV.
 5. Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo (tóm tắt) tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.
 6. Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo (tóm tắt) tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp.
 7. Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp.
 8. Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố trình các Tờ trình (tóm tắt) của Uỷ ban nhân dân thành phố về: Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Thành lập thôn mới tại xã An Đồng, xã Hồng Thái thuộc huyện An Dương, tổ dân phố mới tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng và giải thể tổ dân phố tại phường Cát Dài, quận Lê Chân; Chính sách hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; Mức học phí năm học 2021 - 2022 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố quản lý; Mức học phí năm học 2021 - 2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố; Một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022; Phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
 9. Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trình Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).
 10. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo (tóm tắt) về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
 11. Chánh án Tòa án nhân dân thành phố báo cáo (tóm tắt) về công tác xét xử 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
 12. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo (tóm tắt) về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
 13. Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về: Thi hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp, tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Thành lập thôn mới tại xã An Đồng, xã Hồng Thái thuộc huyện An Dương, tổ dân phố mới tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng và giải thể tổ dân phố tại phường Cát Dài, quận Lê Chân.
 14. Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về: Thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hoá - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Mức học phí năm học 2021 - 2022 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố quản lý; Mức học phí năm học 2021 - 2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố; Một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố.
 15. Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về: Thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực kinh tế - ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Chính sách hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022; Phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
 16. Trưởng ban Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo (tóm tắt) thẩm tra về: Thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực đô thị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.
 17. Xem xét các Tờ trình của Uỷ ban nhân dân thành phố và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố về: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng; Chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; Bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2021; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
 18. Xem xét các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; các báo cáo khác của Uỷ ban nhân dân thành phố về: thực hiện ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện Chủ đề năm 2021 về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”; kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố: Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; kết quả, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của thành phố năm 2021; kết quả thực hiện cam kết, giải quyết chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV.
 19. Chủ tọa kỳ họp thông báo chia Tổ và hướng dẫn thảo luận.

* Buổi chiều (ghi hình - không phát thanh và truyền hình trực tiếp)

Từ 14h00 - 15h00: Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố

Từ 15h00 - 17h00: Đại biểu thảo luận tại Tổ.

Từ 17h00: Chủ tọa kỳ họp nghe các đồng chí Tổ trưởng và Thư ký Tổ thảo luận phản ánh tình hình thảo luận Tổ.

Ngày 12/8/2021

* Buổi sáng: Từ 08h00: Đại biểu làm việc tại Hội trường (phát thanh và truyền hình trực tiếp)

 1. Thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Tổ.
 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo giải trình về những vấn đề cử tri có nhiều ý kiến và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có ý kiến trong quá trình thảo luận Tổ.
 3. Thông qua dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
 4. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp.
 5. Chào cờ.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn