Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/07/2021 17:23

Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050: Đánh giá đúng thực trạng, giá trị địa kinh tế - chính trị của thành phố

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 13/7, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị. Tại điểm cầu các quận, huyện có sự tham dự của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND các quận, huyện.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.

Lần đầu tiên triển khai công tác lập quy hoạch thành phố theo phương pháp tích hợp

Quy hoạch thành phố có nhiệm vụ định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp thành phố, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. Đồng thời, sẽ loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển, đây cũng là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển KTXH, kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội… Theo quan điểm lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 – 2025; Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu các quận, huyện.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Long – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1412 phê duyệt nhiệm vụ Lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đây là lần đầu tiên triển khai thực hiện lập quy hoạch thành phố theo quy định của Luật Quy hoạch nên sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, quy hoạch thành phố được triển khai lập trong khi quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng cũng đang trong quá trình triển khai lập, nên việc xác định quan điểm, mục tiêu phát triển và bố trí không gian trên địa bàn sẽ gặp khó khăn do các ngành vẫn chưa hoàn thiện được quy hoạch ngành quốc gia. Cùng với đó, đây cũng là lần đầu tiên triển khai công tác lập quy hoạch thành phố theo phương pháp tích hợp với nhiều nội dung mới, vừa mang tính tổng quát, vừa mang tính cụ thể, trong khi việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch chưa đầy đủ, quy định tại các văn bản hướng dẫn dưới Luật vẫn còn một số nội dung chưa đảm bảo sự thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, việc lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của thành phố

Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận của các Sở, ngành, địa phương thành phố về kế hoạch triển khai chi tiết, những vấn đề vướng mắc liên quan đến hướng dẫn quy định mới về quy hoạch trong quá trình lập quy hoạch thành phố, công tác phối hợp để quản lý tốt dự án lập quy hoạch…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận và đánh giá cao cơ quan thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chuẩn bị chu đáo các nội dung bước đầu trong triển khai lập Quy hoạch thành phố thời gian tới.

Chủ tịch khẳng định, lập Quy hoạch thành phố là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tích hợp nhiều ngành và lĩnh vực, do đó các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung thời gian, bố trí sắp xếp nhân lực để tham gia vào việc lập quy hoạch thành phố.

Chủ tịch nhấn mạnh, mục tiêu Quy hoạch phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù của thành phố về vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược là thành phố cảng, xác định vai trò của biển, du lịch, dịch vụ cảng biển, phát triển công nghiệp, mở rộng không gian, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh của thành phố.... Đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có lộ trình phấn đấu năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045, Hải Phòng phải có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu Châu Á. 

Chủ tịch yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư ngay sau Hội nghị, tập trung triển khai các nội dung, phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành Trung ương, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo về tiến độ, nội dung lập quy hoạch. Các Sở, ban, ngành, các quận huyện phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tài liệu, các chương trình, đề án, nội dung đề xuất phương án phát triển của ngành, địa phương để tích hợp vào quy hoạch của thành phố; thực hiện các nhiệm vụ khảo sát…Trên cơ sở hiện trạng các địa phương đơn vị, Chủ tịch đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ các nội dung chồng chéo trong thời gian qua, giúp thành phố nghiên cứu áp dụng thí điểm cơ chế, chính sách phát triển đặc thù. Công tác lập Quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, trình tự thủ tục lập, thẩm định theo quy định của Luật Quy hoạch, bảo đảm tiến độ tháng 4/2022 trình Thủ tướng Chính phủ.

Minh Hảo

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn