Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/03/2021 10:32

Quy định quản lý tạm trú đối với người làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 quy định quản lý tạm trú đối với người làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo Quyết định, người nước ngoài được tạm trú trong khu kinh tế (trừ khu công nghiệp trong khu kinh tế) phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và các điều kiện sau:

Người nước ngoài được tạm trú trong khu kinh tế gồm: người làm việc hoặc người có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại khu kinh tế. Thành viên gia đình gồm: cha, mẹ, vợ, chồng, con của người nước ngoài quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp người nước ngoài là người làm việc trong khu kinh tế thì số lượng người nước ngoài được tạm trú trong khu kinh tế đối với mỗi doanh nghiệp không vượt quá số lao động nước ngoài đã được chấp thuận tại Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được đơn vị sử dụng lao động nước ngoài báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định.

Các cơ sở tạm trú của người nước ngoài tạm trú trong khu kinh tế phải đáp ứng các yêu cầu: Các công trình, hạng mục công trình của khu nhà tạm trú phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định của pháp luật khác có liên quan; đồng thời phải đảm bảo mỹ quan trong khu vực dự án cũng như khu vực lân cận; đảm bảo an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu kinh tế.

Khu công nghiệp Tràng Duệ - Ảnh: Đức Nghĩa

Người nước ngoài được tạm trú trong khu công nghiệp (bao gồm cả khu công nghiệp kinh tế) phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và các điều kiện sau:

Người nước ngoài được tạm trú trong khu công nghiệp là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Số lượng người nước ngoài được tạm trú trong khu công nghiệp đối với mỗi doanh nghiệp không vượt quá số lao động nước ngoài đã được chấp thuận tại Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được đơn vị sử dụng lao động nước ngoài báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định.

Cơ sở tạm trú của người nước ngoài trong khu công nghiệp phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và các điều kiện sau: Là khu vực được bố trí trong khuôn viên của dự án nhưng phải riêng biệt với nhà xưởng sản xuất hoặc thuộc khu vực nhà nghỉ giữa ca. Đối với khu nhà tạm trú được bố trí trong các tòa nhà nhiều tầng, có công năng sử dụng phức hợp thì khu nhà tạm trú phải thuộc một hoặc một số tầng riêng biệt với khu vực có công năng sử dụng khác của tòa nhà, có lối đi riêng và cầu thang riêng, không bố trí khu tạm trú và nơi làm việc cùng một tầng.

Các công trình, hạng mục công trình của khu nhà tạm trú phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định của pháp luật khác có liên quan; đồng thời phải đảm bảo mỹ quan trong khu vực dự án cũng như khu vực lân cận; đảm bảo an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp.

Quyết định cũng quy định cụ thể trách nhiệm: người nước ngoài; Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Công an thành phố và UBND các quận, huyện nơi có khu công nghiệp, khu kinh tế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2021.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn