Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/10/2020 17:58

Quận ủy Hải An sơ kết tình hình các mặt công tác 9 tháng đầu năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 1/10, Quận ủy Hải An tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình các mặt công tác 9 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị.

9 tháng đầu năm 2020, tình hình phát triển kinh tế của quận mặc dù chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch COVID-19 song vẫn giữ mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất các nhóm ngành kinh tế do quận quản lý ước đạt 1.002,8 tỷ đồng, bằng 67,5% kế hoạch, tăng 13,88% so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách được quận tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 605,2 tỷ đồng, bằng 54,1% kế hoạch thành phố, 53,8% kế hoạch quận, giảm 26,3% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, tài nguyên môi trường được tăng cường. Công tác giảm nghèo được các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị quan tâm.

Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Quận ủy phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Quận ủy đánh giá cao các kết quả mà các ngành, địa phương đã đạt được trong 9 tháng qua; đồng thời đề nghị những tháng còn lại các cấp, ngành trong quận cần tăng cường tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng để có kế hoạch chỉ đạo hợp lý; tập trung cao công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV; theo dõi nắm bắt tình hình dịch bệnh, chủ động công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư cơ bản; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, nhất là giải pháp các nguồn thu có tỷ lệ điều tiết lớn, phấn đấu hoàn thành tổng thu ngân sách năm 2020.

Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị cần tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ và quần chúng nhân dân; kiểm soát tình hình an ninh trật tự; chuẩn bị các bước cho công tác gọi công dân nhập ngũ; giải quyết tốt công tác tiếp công dân từ cơ sở, tránh khiếu kiện vượt cấp đông người; giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp nhất là nỗ lực tập trung vào các chỉ tiêu còn thấp phấn đấu trong những tháng còn lại sẽ hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà Nghị quyết mà quận đã đề ra.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS