Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/10/2020 16:09

Quận ủy Đồ Sơn quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXV

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 27/10, Quận ủy Đồ Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các địa phương, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn quận.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hồng Vân - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động đạt hiệu quả cao, Quận ủy Đồ Sơn yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả theo tinh thần đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Việc tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời điểm, đối tượng. Gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội hằng năm của quận và các địa phương, đơn vị, bảo đảm cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn