Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/03/2022 01:38

Quản lý hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Hình minh họa.

(Haiphong.gov.vn) – Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong sử dụng ngân sách nhà nước, UBND thành phố vừa có Văn bản 1789/UBND-KSTTHC giao các Sở, ban, ngành và quận, huyện khẩn trương hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. Bảo đảm việc đầu tư và sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đúng nội dung, tính chất nguồn kinh phí, đúng mục tiêu, tiết kiệm và hiệu quả.

Việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước cho CNTT và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cần thực hiện theo quy trình, thủ tục, pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách Nhà nước, đấu thầu. Trong đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò dẫn dắt chuyển đổi số của người đứng đầu; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chính trị quan trọng để thường xuyên đôn đốc việc thực hiện. Công tác đầu tư, mua sắm trong các kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cần theo nguyên tắc, có người làm, có người giám sát độc lập, thực hiện việc kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu đầu tư, mua sắm, quyết toán…

Việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án cần tăng cường dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, đồng bộ, chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ quan liên quan; tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, chồng chéo. Hệ thống CNTT phải bảo đảm các yêu cầu an toàn thông tin theo cấp độ, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

UBND thành phố yêu cầu, cần đảm bảo xác định rõ giải pháp kỹ thuật, công nghệ đáp ứng được nhu cầu, phù hợp với quy mô, tính chất, đảm bảo sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn là các sản phẩm dịch vụ tốt ở thời điểm lựa chọn; xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả việc đầu tư/thuê dịch vụ CNTT, chuyển đổi số để làm cơ sở triển khai cho các năm tiếp theo…

Trâm Bầu

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS