Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/03/2021 17:18

Quận Ngô Quyền thống nhất danh sách sơ bộ gồm 65 đại biểu ứng cử HĐND quận, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đồng chí Đinh Thị Lương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngô Quyền điều hành Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2.

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình giới thiệu, danh sách cụ thể những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026 của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận; thông qua tiểu sử trích ngang của các ứng cử viên. Theo đó, trên cơ sở Hiệp thương lần nhất, sau khi xem xét kiểm tra hồ sơ và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu ra ứng cử; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận và các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ gồm 65 đại biểu ứng cử thuộc 8 khối. Cụ thể cơ cấu kết hợp, đại biểu nữ 33/65 = 50,8%; tuổi trẻ 31/65 = 48% và ngoài Đảng 7/65 = 11%.

Thông qua các biên bản, danh sách trích ngang và hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngô Quyền đề nghị ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng các quy định của luật.

Minh Hảo

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS