Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/06/2020 16:52

Quận Ngô Quyền đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU về phát triển Đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, sáng 19/6, Đảng ủy phường Máy Chai, quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Minh Nhật.


Lãnh đạo Quận ủy Ngô Quyền và phường Máy Chai trao Quyết định và tặng hoa cho Chi bộ Công ty TNHH Minh Nhật


Theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Máy Chai, thành lập Chi bộ Công ty TNHH Minh Nhật trực thuộc Đảng bộ phường Máy Chai. Chi bộ Công ty TNHH Minh Nhật hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ định đồng chí Bùi Đình Thành giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

*** Cũng trong sáng 19/6, Đảng ủy phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng thừa phát lại Ngô Quyền.


Lãnh đạo Quận ủy Ngô Quyền và phường Máy Tơ trao Quyết định và tặng hoa cho Chi bộ Văn phòng thừa phát lại Ngô Quyền


Theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Máy Tơ, thành lập Chi bộ Văn phòng thừa phát lại Ngô Quyền trực thuộc Đảng bộ phường Máy Tơ. Chi bộ Văn phòng thừa phát lại Ngô Quyền hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ định đồng chí Phạm Anh Toán giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

*** Chiều cùng ngày, Đảng ủy phường Gia Viên, quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Chi bộ Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hùng Vương.


Lãnh đạo Quận ủy Ngô Quyền và phường Gia Viên trao Quyết định và tặng hoa cho Chi bộ Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hùng Vương


Theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Gia Viên, thành lập Chi bộ Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hùng Vương trực thuộc Đảng bộ phường Gia Viên. Chi bộ Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hùng Vương hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ định đồng chí Trần Văn Trấn giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Quận ủy Ngô Quyền đề nghị Đảng ủy các phường: Máy Chai, Máy Tơ, Gia Viên với trách nhiệm là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các nội dung nghiệp vụ về công tác xây dựng tổ chức đảng để chi bộ sớm ổn định về tổ chức, đi vào hoạt động. Đối với các chi bộ mới được thành lập, cần khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên để tổ chức triển khai nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, thường xuyên làm tốt công tác chính trị - tư tưởng tại đơn vị. Phấn đấu xây dựng chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong những năm tới. Quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong đơn vị.

Lãnh đạo Quận ủy Ngô Quyền cũng đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Quận ủy đặc biệt là Ban Tổ chức Quận ủy quan tâm, tạo điều kiện hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ để các Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn