Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/03/2021 19:14

Quận Ngô Quyền: Tăng cường tuyên truyền về cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và BHTN

(Haiphong.gov.vn) -  Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngô Quyền vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2021 và Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 với Bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền.

Hội nghị báo cáo viên quận Ngô Quyền tháng 3/2021.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngô Quyền yêu cầu đội ngũ báo cáo viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các chỉ đạo của Trung ương, thành phố và địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19 trước những diễn biến mới; kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực KTXH trong quý 1/2021; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố, thông tin về bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo; đặc biệt là tuyên truyền về lịch sử truyền thống vẻ vang, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận Ngô Quyền (5/7/1961-5/7/2021)…

Ban Tuyên giáo Quận ủy và Bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021 - 2025.

Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật, tại Hội nghị này Ban Tuyên giáo Quận ủy và Bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền đã triển khai Ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai đơn vị trong chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS